stichting breda circulair

"Wij dromen van een toekomstbestendige wereld zonder waardeverlies met gelijke kansen voor iedereen..."
De circulaire economie geeft concrete handvatten die kansen creëren en aansporen tot verandering. Het is een nieuwe manier van denken en doen, ketenbreed, sectoroverstijgend en lokaal. Wij willen onze droom waarmaken door de vele kansrijke initiatieven die er binnen en buiten onze regio zijn, te verbinden en door samenwerking alle potentiële meerwaarde te gaan benutten.
Stichting Breda Circulair is een initiatief van ondernemers voor ondernemers. Het initiatief is ontstaan vanuit een gevoelde behoefte aan sturing op de transitie naar een circulaire economie en het besef dat integrale samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en partijen als de overheid, onderwijs en onderzoeksinstellingen hierbij noodzakelijk is. Het gaat hier immers om een systeemverandering waarbij organisaties en individuen hun processen en activiteiten hierop dienen aan te passen en meer op elkaar af te stemmen.

Wil je weten hoe we jou als ondernemer kunnen ondersteunen? Neem contact met ons op! info@bredacirculair.nl of loop gewoon even langs (1ste verdieping).

De teruggave van stichting breda circulair

stichting breda circulair heeft nog geen wederkerigheid ingevuld.

Bezoekadres

Gasthuisvelden 11
4812 VX
Breda

daan@bolierontwerp.nl

Links

Website
LinkedIn