FAMEUS

FAMEUS is het centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid in de regio Midden- en West-Brabant en beschikt over locaties in Tilburg, Breda en Roosendaal. FAMEUS vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn eigen leven in te richten door te werken aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing. Deze nieuwe kijk op gezondheid gaat over eigen regie, verantwoordelijkheid nemen, jezelf aanpassen en meedoen in de maatschappij. FAMEUS wil dat alle zorg en ondersteuning erop gericht is om mensen daarbij te helpen.

Om regie te krijgen over je leven is eigen initiatief vereist. Een belangrijke doelstelling van FAMEUS is het werken aan de eigen kracht, eigenwaarde en vaardigheden om te kunnen groeien en zelf de regie te pakken in het werken aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing. Lees verder op de website over hoe FAMEUS deze visie praktisch invult.

Bezoekadres

Gasthuisvelden 11
4812 VX
Breda

fameusbreda@ggzbreburg.nl

Links

Website
Facebook
Instagram
LinkedIn