Pauwer2U, krachtig in en naar werk

Mijn jarenlange ervaring als casemanager, coach, trainer en recruiter heeft ertoe geleid dat ik een eigen methodiek heb ontwikkeld, waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid van de ander centraal staat. Essentieel is dat er uit gegaan wordt van de vraag/behoefte van de kandidaat in het hier & nu en zijn of haar voorgrond. Hier gaan jij en ik mee aan de slag. Mijn begeleiding aan jou is procesgericht. Jij en ik gaan een proces aan en ontdekken wat er zich voordoet in je leven, alledaags of in grotere perioden. Hier doen zich thema's voor, waar aan geleerd mag worden. Ik begeleid je graag op jouw pad naar meer (economische )zelfredzaamheid. Ik werk zowel individueel als groepsgewijs.

over de trainer

Astrid Geurts (51 jaar). Bredase in hart en nieren. Astrid is naast trainer ook Gestalttherapeut en past principes toe vanuit o.a. Gestaltleren, Lichaamsgericht werken (ELW), model van Bateson, Sociale ruimte psychologie. Voorts is zijn founder van de 9Z methodiek. Astrid werft voor het MKB in de regio. Hierbij tracht ze de vraag van de werkgever op treffende wijze te verbinden aan de mogelijkheden van de kandidaat.

https://www.linkedin.com/in/astrid-geurts-8406b72b/

 

De teruggave van Pauwer2U, krachtig in en naar werk

Pauwer2U, krachtig in en naar werk heeft nog geen wederkerigheid ingevuld.

Bezoekadres

Gasthuisvelden 11
4812 VX
Breda

info@pauwer2u.nl

Links

Website