Sense & Touch, praktijk voor haptonomie en massage

Haptotherapie is een vorm  van psychosociale hulpverlening die tot doel heeft de cliënt meer in contact met zijn lichamelijk en innerlijk voelen te brengen. Affectiviteit en affectief aanraken staan centraal. De therapie is geschikt voor mensen die vooral vanuit hun denken leven en bezig zijn met wat ze móeten (zijn). Haptotherapie richt zich zowel op gevoelsmatige problemen als op lichamelijke klachten.

Haptotherapie, de therapeutische toepassing van haptonomie, geeft iemand door middel van direct lichamelijke contact en ervaringsgerichte oefeningen, handvatten om te ontdekken waar hij vastgelopen is en wat zijn patronen zijn. De haptotherapeut laat de cliënt voelen wat er lijfelijke aanwezig is en onderzoekt samen met de cliënt wat dit betekent. De aanraking werkt als het aanwijzen van een obstakel (een boom op de weg), de haptotherapeut reikt een aantal gereedschappen aan (een zaag, een bijl, een touw..) en de cliënt gaat daar op eigen manier mee aan de slag.

Een haptotherapeut werkt met aanrakingen en ervaringsgerichte oefeningen op de behandelbank en in de ruimte, in combinatie met gesprekken. Soms heeft iemand genoeg aan een paar afspraken en kan hij weer vooruit. Maar soms is er ook een intensiever behandeltraject nodig, eventueel in samenwerking met andere disciplines. Dit is uiteraard afhankelijk van de hulpvraag. Het kan zijn dat iemand vanuit een burn-out situatie bij een haptotherapeut komt, maar het kan ook een hulpvraag zijn in relatie met één specifieke situatie waar iemand tegenaan loopt. Bijvoorbeeld een probleem op sociaal-emotioneel gebied. Of iemand heeft last van chronische pijnklachten waar hij maar niet van afkomt. Het kan dan zinvol zijn om eens te onderzoeken waar dat vandaan komt.

Vaak is er een relatie met niet goed in je lijf zitten en niet goed kunnen waarnemen van de signalen die je lichaam afgeeft. Door dit te negeren kan het lichaam niet anders doen dan nog harder in protest gaan, nog duidelijker signalen afgeven waardoor je er uiteindelijk niet meer omheen kunt. Een haptotherapeut kan dan samen met jou aan de slag om weer te leren luisteren naar wat je lichaam je te vertellen heeft.

Je kunt me vinden in de De Teruggave, 3e etage, de Ruiterij, einde van de gang, links.

De praktijk deel ik met Miranda Hopmans, Stralend Leven.

De teruggave van Sense & Touch, praktijk voor haptonomie en massage

Sense & Touch, praktijk voor haptonomie en massage heeft nog geen wederkerigheid ingevuld.

Bezoekadres

Gasthuisvelden 11
4812 VX
Breda

mieke@senseandtouch.nl

Links

Website
Facebook
Instagram
LinkedIn