Stichting Nora Werkt

Nora Werkt is een werkgever voor mensen met een verstandelijke beperking en heeft als doel mensen met een verstandelijke beperking naar betaald werk te begeleiden. Nora Werkt fungeert als een  volwaardig werkgever en heeft aandacht om unieke mensen samen als collega’s te laten optrekken en met onze ondersteuning en van opdrachtgevers hun vaardigheden ten volste te benutten. Wij willen structureel en duurzaam werknemers begeleiden en coachen en ze daarnaast binnen Nora Werkt een veilige thuis haven te bieden waar ze sociale contacten met collega’s kunnen onderhouden.

Bezoekadres

Gasthuisvelden 11
4812 VX
Breda

info@norawerkt.nu

Links

Website